Kontaktpersonen

Christian Keller
Firmeninhaber

Telefon: +41 52 670 14 67
Fax: +41 52 670 14 68
E-Mail: c.keller@atlas-natursteine.ch

Patrick Keller
Firmeninhaber

Telefon: +41 52 670 14 67
Fax: +41 52 670 14 68
E-Mail: p.keller@atlas-natursteine.ch

Helmut Mammel
Geschäftsführer

Telefon: +41 52 670 14 67
Mobile: +41 78 659 29 25
Fax: +41 52 670 14 68
E-Mail: h.mammel@atlas-natursteine.ch

Steffen Krohmer

Steffen Kromer
Verkauf Innendienst / Beratung

Telefon: +41 52 670 14 67
Fax: +41 52 670 14 68
E-Mail: s.kromer@atlas-natursteine.ch

Manuel Eberle
Verkauf Innendienst / Beratung

Telefon: +41 52 670 14 67
Fax: +41 52 670 14 68
E-Mail: m.eberle@atlas-natursteine.ch

Manuel Eberle

Rolf Ruckstuhl
Marketing & Verkauf Innendienst / Beratung

Telefon: +41 52 670 14 67
Fax: +41 52 670 14 68
E-Mail: r.ruckstuhl@atlas-natursteine.ch

Peter Schneble
Verkauf Aussendienst / Technische Beratung
Gebiet TG/SG/GL/GR/TI

Mobile: +41 79 352 27 26
Fax: +41 52 670 14 68
E-Mail: p.schneble@atlas-natursteine.ch

peter schneble
Tobias Schäppi

Tobias Schäppi
Verkauf Aussendienst / Technische Beratung
Gebiet SH/ZH/AG/SZ

Telefon: +41 52 670 14 67
Mobile: +41 79 379 28 21
Fax: +41 52 670 14 68
E-Mail: t.schaeppi@atlas-natursteine.ch

Albert Reiser
Verkauf Aussendienst / Technische Beratung
Gebiet SH/ZH/AG/SZ

Telefon: +41 052 670 14 67
Mobile: +41 79
Fax: +41 52 670 14 68
E-Mail: a.reiser@atlas-natursteine.ch

Albert Reiser
Harri Kuhn

Harri Kuhn
Technischer Aussendienst

Telefon: +41 52 670 14 67
Mobile: +41 79 402 04 14
Fax: +41 52 670 14 68
E-Mail: h.kuhn@atlas-natursteine.ch

Bato Bilge
Verkauf Aussendienst / Technische Beratung
Gebiet VS/BE

Telefon: +41 52 670 14 67
Mobile: +41 79 280 00 24
Fax: +41 52 670 14 68
E-Mail: b.bilge@atlas-natursteine.ch

Bato Bilge
Peter Suter

Peter Suter
Verkauf Aussendienst / Technische Beratung
Gebiet NE/JU

Telefon: +41 52 670 14 67
Mobile: +41 79 280 00 24
Fax: +41 52 670 14 68
E-Mail: p.suter@atlas-natursteine.ch

Sandra Kappel
Finanzbuchhaltung

Telefon: +41 52 511 79 61
Fax: +41 52 511 79 62
E-Mail: buchhaltung@atlas-natursteine.ch

Sandra Kappel
Leo Benz

Leo Benz
Lagerleiter

Telefon: +41 52 670 14 67
Fax: +41 52 670 14 68
E-Mail: info@atlas-natursteine.ch

Germano Laera
Steintechniker und Lagermitarbeiter

Telefon: +41 52 670 14 67
Fax: +41 52 670 14 68
E-Mail: info@atlas-natursteine.ch

Germano Laera